Blog Image

blogg

Om bloggen

Denna blogg är en allmän blogg för Säbysjön. Välkommen att skriva Dina inlägg.

Möte Tranås Sportfiskeklubb

Allmänt Posted on Sun, April 20, 2008 19:33:04

Torsdagen den 24/4 kommer undertecknad att träffa TSF för en diskussion ang. deras önskemål om att få fiska på TSF´s medlemskort. Både vår och TSF´s styrelse har diskuterat detta på sina resp. årsmöten, och alla är positvt inställda till idén.

Mera information kommer så snart uppgörelsen träffats.Björnklo Stugförening

Allmänt Posted on Sun, April 20, 2008 19:29:12

Björnklo Stugförening har årsmöte den 8/5 kl. 18.00 på Rås Gård. Utöver årsmötet kommer undertecknad att genomföra en presentation av Säbysjöns FVOF och vårt projekt “Ökad attraktionskraft Säbysjön”

Varmt välkomna !Galtås stugägarförening

Allmänt Posted on Sun, April 06, 2008 08:44:17

Vi har av Anders Palmqvist fått möjligheten att presentera fiskevårdsföreningens verksamhet för Galtås stugägarförening den 23/4 kl. 18:30. Varmt välkomna !Fiskestämma

Allmänt Posted on Sun, April 06, 2008 08:42:17

Så var årets fiskestämma genomförd. Förra årets verksamhet präglades till stor del av EU-projektet, där vi genom förenade ideella insatser lyckades få ett EU-bidrag på närmare 95.000:-. Bidraget har använts till en ny djupkarta, en ny uthyrningsbåt, material till en ny 80-meters brygga vid Björnklo samt till en mycket intressant inspirationskväll med Ryda Jakt & Fiske. Jag tackar alla deltagande för ett mycket gott arbete.

Inga stora justeringar av vår framtida verksamhet beslutades. Styrelsen blev oförändrad. Thore Johansson går upp som ordinarie revisor tillsammans med Richard Olofsson. Som revisorssuppleant valdes Jonna Wilhelmsson.

Undertecknad fick i uppdrag att fortsätta förhandlingarna med TSF ang. fiske via deras medlemskort.Rekordstor gös

Fiskehistorier Posted on Mon, March 10, 2008 09:13:17

Hej !

Olle och Boel Lago i Enåsa har tillsammans tagit upp en rekordstor gös på 12 kg med nät i Säbysjön.

Detta är återigen ett bevis på att sjön är en av de bästa gös-sjöarna i Sverige.

Blog Image