Blog Image

blogg

Om bloggen

Denna blogg är en allmän blogg för Säbysjön. Välkommen att skriva Dina inlägg.

Galtås stugägarförening

Allmänt Posted on Sun, April 06, 2008 08:44:17

Vi har av Anders Palmqvist fått möjligheten att presentera fiskevårdsföreningens verksamhet för Galtås stugägarförening den 23/4 kl. 18:30. Varmt välkomna !Fiskestämma

Allmänt Posted on Sun, April 06, 2008 08:42:17

Så var årets fiskestämma genomförd. Förra årets verksamhet präglades till stor del av EU-projektet, där vi genom förenade ideella insatser lyckades få ett EU-bidrag på närmare 95.000:-. Bidraget har använts till en ny djupkarta, en ny uthyrningsbåt, material till en ny 80-meters brygga vid Björnklo samt till en mycket intressant inspirationskväll med Ryda Jakt & Fiske. Jag tackar alla deltagande för ett mycket gott arbete.

Inga stora justeringar av vår framtida verksamhet beslutades. Styrelsen blev oförändrad. Thore Johansson går upp som ordinarie revisor tillsammans med Richard Olofsson. Som revisorssuppleant valdes Jonna Wilhelmsson.

Undertecknad fick i uppdrag att fortsätta förhandlingarna med TSF ang. fiske via deras medlemskort.