Vi har av Anders Palmqvist fått möjligheten att presentera fiskevårdsföreningens verksamhet för Galtås stugägarförening den 23/4 kl. 18:30. Varmt välkomna !