Björnklo Stugförening har årsmöte den 8/5 kl. 18.00 på Rås Gård. Utöver årsmötet kommer undertecknad att genomföra en presentation av Säbysjöns FVOF och vårt projekt “Ökad attraktionskraft Säbysjön”

Varmt välkomna !